De geschiedenis

De grondlegster van Het Nieuwe Huis was mevrouw A.E.M.C. Kruys, hoofdambtenaar op het Amsterdamse stadhuis. Al in 1907 werd zij getroffen door de slechte huisvesting van werkende alleenstaande mensen en vatte zij het plan op de woongelegenheid voor hen te verbeteren.

Door het leggen van contacten met woonverenigingen heeft mevrouw Kruys haar plannen nader uitgewerkt, wat uiteindelijk resulteerde in het samengaan met de Coöperatieve Woonvereniging Samenwerking. Door het verstrekken van een bouwkrediet toonde het gemeentebestuur van Amsterdam zijn belangstelling voor dit woonprobleem en maakte daardoor de bouw van het op dit gebied eerste flatgebouw in Nederland mogelijk.

De vereniging Het Nieuwe Huis werd op 18 april 1918 opgericht. Het duurde echter nog tien jaar voordat het gebouw zelf kon worden betrokken. Het gebouw is eigendom van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking B.A. en is verhuurd aan de Coöperatieve Woonvereeniging Het Nieuwe Huis U.A. De vereniging heeft een bestuur.

Afgezien van een korte onderbreking in 1943/1944 toen het gebouw door de Duitse bezetter werd gevorderd, hebben de leden van de vereniging het gebouw sinds de opening in 1928 bewoond.

Dia presentatie van Jan van Gorselen