Het huurcontract, huishoudelijk regelement en statuten

Het huurcontract dat aangeboden wordt geldt voor onbepaalde tijd. Het huurcontract bevat regels en bepalingen, welke worden aangevuld door de Statuten van de vereniging en het Huishoudelijk Reglement. Deze zijn bepalend voor de onderlinge huurverhoudingen.

Een greep daaruit:

Algemene ledenvergadering

De coöperatieve woonvereniging deelt in winsten en verliezen. Elk jaar presenteert het bestuur via een ALV het jaarverslag en de jaarrekening. De leden stemmen tijdens de ALV over bijvoorbeeld het exploitatietekort dan wel -overschot en over nieuwe bestuursleden die zich verkiesbaar stellen.

Samenstelling